Knihy
Uloženo v:
Obsah:
  • Rukopis věnovaný ctihodné matce Anežce od Ježíše
  • Dopis sestře Marii od Nejsvětějšího Srdce
  • Rukopis napsaný pro matku Marii Gonzágu