Postylla Katolická Na Dwě Částky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj : Aneb Weykladowé na Ewangelia, Kteráž se podlé Ržádu ... Ržjmsko-Katolické Cýrkwe, na každau Neděli, a na každý Swátek, w ... Českém Králowstwj ... Přes celý Rok čjtagj : A w Chrámě Božjm na Kázanjch Předkládagj, Sprostému Křestianskému lidu, Českého Gazyka vžjwagjcýmu, K spasytedlnému Naučenj, Duchownjmu Prospěchu, a Potěssenj Na swětlo wydanj

Hlavní autor: Šteyer, Matěj Václav, 1630-1692
Jazyk: Čeština
Vydáno: Wytisstěno w Praze : w Jmpressy Universit: Carolo-Ferdinandeae w Kollegi Towaryšstwa Pána Gežjsse v Swatého Kljmenta, 1691
Témata:
Externí odkaz: Digitalizovaný dokument
Fyzický popis: [4], 8 listů, s. 9-1054 [spr.1051], [1] s. ; 4°
Knihy
Uloženo v: