Wýborně dobrý Způsob Gak se má dobře po česku psáti, neb tisknauti : Wytažený z Cžeské Biblj, která na několik Djlů rozdělena ... bywssi, mezi Nekatolickými gest v weliké wážnosti. Ale pro ... bludy ... ani čjsti, ani chowati se nemá : Nicméně poněwadž ... nad giné Cžeské Knihy ... Způsob gegjho Pjsma nemůže se než nad mjru chwáliti ... hoden gest, aby wssyckni sskolnj Mistrowé poručili swým Včedlnjkům geg mjti ... a podlé něho psáti se včiti. ...

Hlavní autor: Šteyer, Matěj Václav, 1630-1692
Jazyk: Čeština
Vydáno: Wytisstěný w Praze : w Jmpressy Universitatis, w Kollegi Soc. Jesu bljž Mostu, 1730
Témata:
Externí odkaz: Digitalizovaný dokument
Fyzický popis: [2], 99, [4] s. ; 12°
Knihy
Uloženo v: