[Itinerarium Sacrae Scripturae : To gest: Putowánj Swatých Na wssecku Swatau Biblj obogjho Zákona, rozdělená na dwě Knihy. Prwnj Kniha zawjrá w sobě wssecka putowánj a cesty swatych a Bohu milých Otcůw, Patriarchůw, Saudcůw, Králůw, Knjžat, Prorokůw a některých pobožných lidj, spočjtaně na mjle obyčegně Německé a Cžeské, s wypsánjm Zemj, Kragin, Měst, Ržek a Wod, Hor y vdolj, o nichž se w Pismě zmjnka činj, a wlastnjm wyloženjm slow aneb gměn gegich Źidowských a Ržeckých mjsty y s doloženjm smyslu Duchownjho. Nazad přidáno gest Wyswětlenj na Knihu Jozue o Rozdělenj aneb rozlosowánj Země Swaté mezy Dwanáctero Pokolenj Izraelské. A gjný Traktát o Mincých a Měrách, kteréž se w Pjsmjch Swatých připomjnagj /

Hlavní autor: Bünting, Heinrich, 1545-1606
Další autoři: Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599, Capella, Petr, asi 1550-1599, Chemnitz, Martin, 1522-1586, Karolides z Karlsberka, Jiří
Jazyk: Čeština
Vydáno: Wytlačeno w Starém Městě Pražském : v Dědice M. Danyele Adama z Weleslawjna, 1609, 1610
Témata:
Fyzický popis: [22], 530 [=532], [35] s. ; 2°
Knihy
Uloženo v:
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!
Vaše komentáře