Stÿriae Ducatus Fertilisimi Nova Geographica Descriptio Reverend.mis et Ampl.mis nec non Excell.mis et Illvst.mis Perill.bus ac Generosis Dominis Dominis Inclyti Ducatus Styriae Statibus: Illust:mo et Excell:mo Domino, Domino Joanni Maximiliano Comiti ab, et in Herberstein, Libero Baroni ab & in Neyberg, à Gutenhang & Lanckovvitz, Domino in inferiori Flâdnitz, Stubenberg; Mûhlhaufen, Auffen & Liebenau, Haereditario, Cubiculario, et Dapifero Carinthiae, Sac. Caes. Majest. Consiliraio Intimo, Cubiculario, et Mareschallo Aulico, Hujus Ducatus Capitaneo Supremo. Simul ac Pro tempore Reverendißimo ac Illustrißimis Deputatis Patriae Patribus, Dnis Dnis Georg. Sigefr. Praepos. in Steinz. Joan Christoph. Com. de Rotthal Praesidi. Wolf. Ferd. Comiti à Schottenbach. Erasmo Frider. Com. ab Herberstein. Francisco Domino à Stubenberg : Dominis, Dominis meis Clementissimis ac Gratiosissimis Geographicam hanc Stryriae Iconem [ut quorum Auspicijs & Impensi caepta est Eorundem in Gloriam permaneret] Non minori labore quàm fide à se delineatam Aerique, insculptam In aeternum Obsequij, ac Venerationis Monumentum D.D.Dque. /

Hlavní autor: Vischer, Georg Matthaeus, 1628-1696
Další autoři: Trost, Andreas, 1657-1708
Jazyk: Němčina
Latina
Vydáno: [Graz : s.n.], 1678
Témata:
Externí odkaz: Digitalizovaný dokument
Fyzický popis: 1 mapa : mědirytina, podlepená papírem ; 31 x 45 cm na listu 57 x 64 cm
Jazyková poznámka: Název, dedikace, geogr. značení latinsky, názvy obcí, ostatní text na mapě německy, vysvětlivky latinsky a německy
Mapy
Uloženo v:
Popis jednotky: Mapové listy jsou uloženy pod signaturami Moll-0001.407,1 až Moll-0001.407,12
Podlepeno papírem o velikosti 57,5 x 65 cm
Výzdoba: V pravém horním rohu názvová kartuše, při pravém okraji alegorie bojů s Turky a vysvětlivky v bohatě zdobené kartuši, v levém dolním rohu alegorický vůz se znakem země a erby předních štýrských rodin, pod ním sceny ze života země - vyobrazení hlavních odvětví štýrského hospodářství, v pravém dolním rohu alegorické znázornění vodstva s nápisovou deskou, v mapovém rámci geografické souřadnice, název nad mapou, ozdobná bordura
Signatura: Moll-0001.407,01
Odkaz do Alephu: plné zobrazení exempláře