Hystorya o Vmučenj a Smrti, Pohřbu y Wzkřjssenj, Pána nasseho Gežjsse Krysta : Ze wssech čtyr Ewangelistů sebraná a w gistý Pořádek vwedená. Wydaná w Lessně Polském 1631. Přehlédnuta, pozprawená, a wytisstěná. w Amsterodamě M.DC.LXIII. A nynj znowu podlé tohož Exempláře tlačená /

Hlavní autor: Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Další autoři: Toužil, Václav, 1710-1760, Komenský, Jan Amos, 1592-1670.
Jazyk: Čeština
Vydáno: W Berljně : v Karla Friderjcha Rellstába, 1757
Témata:
Externí odkaz: Digitalizovaný dokument (titulní list)
Digitalizovaný dokument (exemplář Moravské zemské knihovny, sign. Ks-0023.528,A)
Fyzický popis: 504 s. ; 12°
Knihy
Uloženo v:
Popis jednotky: Výzdoba: Titulní strana tištěna červeně a černě, vlysy z typografických ozdob, viněty, ozdobné linky
Signatura: Ks-0023.528,C
Odkaz do Alephu: plné zobrazení exempláře