ITINERARIVM SACRAE SCRIPTVRAE: To gest: Putowánj Swatých Na wssecku Swatau Biblj obogjho Zákona, rozdělené na dwě Knihy. [T.1], Prwnj Kniha zawjrá w sobě wssecka putowánj a cesty swatých a Bohu milých Otcůw, Patriarchůw, Saudcůw, Králůw, Knjžat, Prorokůw a některých pobožných lidj, spočjtaně na mjle obyčegné Německé a Cžeské, s wypsánjm Zemj, Kragin, Měst Řek a Wod, Hor y vdolj, o nichž se w Pjsmě zmjnka činj, a wlastnjm wyloženjm slow aneb gměn gegij Židowských y Ržeckých, mjsty y s doloženjm smyslu Duchownjho. Nazad přidáno gest Wyswětlenj na Knihu Jozue o Rozdělenj aneb rozlosowánj Země Swaté mezy Dwanáctero Pokolenj Izraelské. A gjný Traktát o Mincých a Měrách, kteréž se w Pjsmjch Swatých připomjnagj /

Hlavní autor: Bünting, Heinrich, 1545-1606
Další autoři: Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599
Jazyk: Čeština
Vydáno: Wytlačeno w Starém Městě Pražském : v Dědice M. Danyele Adama z weleslawjna, 1609
Témata:
Externí odkaz: Titulní list
Titulní list 1. přívazku
Titulní list 2. přívazku
Titulní list 3. přívazku
Fyzický popis: [22], 530, [35] s. ; 6°
Knihy
Uloženo v:

Tento exemplář je možné studovat po předchozím objednání v badatelně Muzea Brněnska, Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. (http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/)

přívazek 1
přívazek 2
přívazek 3