Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržimského Senátora, nazwaná TRIPARTITA: Zetřj Historykůw Ržeckých, Sozomena, Sokratesa a Theodoryka sebraná a na Dwanáctery Knihy rozdělená. Nazad přidáni dwá Traktátkowé: Geden o Sněmu Effezském proti Kacýřstwj Nestorya Biskupa Konstantynopolitského: Druhý o Sněmu Chalcedonském proti Kacýři Eutychesowi a. následownjkům geho obsahugjcý w sobě Krátkou Historij od začátku té Sekty, až do Cýsaře Justynyána Welikého. /

Hlavní autor: Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, asi 490-asi 583
Další autoři: <<z >>Valdštejna (rod), <<z >>Valdštejna, Jan nejstarší Brtnický, zemř. 1597, <<z >>Valdštejna, Karel, 1549-1604, <<z >>Valdštejna, Vilém starší, ca 1547-1595, Sózomenos, asi 400-asi 450, Kocín z Kocinétu, Jan, 1543-1610, Sókratés Scholastikos, ca 380-440, Theodoret z Kyrrhu, 393-asi 466, Nestorius, konstantinopolský patriarcha, asi 386-asi 451, Justinián I., byzantský císař, asi 483-565
Jazyk: Latina
Čeština
Vydáno: [Praha] : A wytlačeno pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawjna, w Starém Městě Pražském. Léta Páně: M. D. XCIIII., 1594
Témata:
Externí odkaz: Titulní list
Titulní list 1. přívazku
Fyzický popis: [12], 624, [19] s. ; 2°
Jazyková poznámka: V českém textu latinská slova a pasáže
Knihy
Uloženo v:

Tento exemplář je možné studovat po předchozím objednání v badatelně Muzea Brněnska, Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. (http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/)

přívazek