Truchlozpěv, aneb: Bolestná upomínka na Mistra Jana Husa

Hlavní autor: Kratochvíl, Jan
Jazyk: Čeština
Vydáno: [v Chrudimi]: Sepsal a vydal Jan Kratochvíl, zpěvák chrudimský, [mezi 1861 a 1890?]
Témata:
Fyzický popis: 2 nečíslované listy ; 8° (170 mm)
Knihy
Uloženo v:
Popis jednotky: Rozsah: 10 arabsky číslovaných slok
Výzdoba: na titulní straně pod názvem ozdobná linka, na konci nad impresem linka
Text začíná na titulním listu
List [1a]: 1. || Zpomeň ty národe Český, || Na tu strašnou zlobu, || [...]
List [2a]: 6. || Putujeme do Kostnice, || Co poutníci vděční, || [...]
Na poslední straně: Sepsal a vydal || Jan Kratochvíl, || zpěvák chrudimský. || Patisk se vyhražuje.
Impresum na poslední straně
Signatura: VK-0010.588
Odkaz do Alephu: plné zobrazení exempláře