ČSN 73 5305 (735305) N Administrativní budovy = Administration buildings

Norma je neplatná

Jazyk: Čeština
Vydáno: Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1980
Témata:
Externí odkaz: on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ČAS
záznam normy v ČAS
náhled na serveru ČAS
Fyzický popis: 16 s.
Knihy
Uloženo v:

Normy lze objednat u pultu ve Studovně přírodních a technických věd (6. p.) a studovat se mohou pouze ve studovně.

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Nová (platná) verze normy