ČSN EN 15602 (761701) N Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie = Security service providers - Terminology

Norma je neplatná

Korporativní autor: Česko. Český normalizační institut
Jazyk: Čeština
Vydáno: Praha : Český normalizační institut, 2008
Témata:
Externí odkaz: on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ČAS
záznam normy v ČAS
Fyzický popis: 12 s.
Knihy
Uloženo v:

Normy lze objednat u pultu ve Studovně přírodních a technických věd (6. p.) a studovat se mohou pouze ve studovně.

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Nová (platná) verze normy